JOB, KROP & SIND

Sundhedsfremme på arbejdspladsen - med en bred sundhedsforståelse

“You don’t build a business - you build people - and then people build your business”
– Zig Ziglar
Forfatter

Sunde og glade medarbejdere skaber ikke sig selv. Indsatser, der er målrettet den enkelte medarbejders livsstil, viser sig ofte ikke at virke – og hvis de gør, har de desværre sjældent en langvarig effekt. Jeg er gået bag om den årsag og har forsket i forklaringer og løsninger.

Jeg har produceret en masterafhandling, hvor jeg har arbejdet intenst med at finde frem til, hvordan sundhedsfremmetiltag på arbejdspladsen opnår størst succes. Jeg tager afsæt i menneskers forskelligheder og i et sundhedsbegreb, der betragter sundhed ud fra alt dét, de hvide kitler ikke gør. Sundhed er derfor ikke bare sund kost og motion, rygepolitikker og alkoholforbud.

Jeg ser dybt ind og ned i organisationen med det brede sundhedsbegreb, og det skaber i mange tilfælde uventede, positive resultater. Yogatiltag har et stort potentiale til at ændre sundheden blandt medarbejderne, men nogle gange skal der andre virkemidler til først. Jeg hjælper jer med analysen. Kontakt mig her.