JOB, KROP & SIND

Sundhedsfremme på arbejdspladsen - med en bred sundhedsforståelse

“You don’t build a business - you build people - and then people build your business”
– Zig Ziglar
Forfatter

Sunde og glade medarbejdere skaber ikke sig selv. Indsatser, der er målrettet den enkelte medarbejders livsstil, viser sig ofte ikke at virke – og hvis de gør, har de desværre sjældent en langvarig effekt. Jeg er gået bag om den årsag og har forsket i forklaringer og løsninger.

Under min masteruddannelse har jeg bl.a. produceret projektet ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen – fra et medarbejdersynspunkt”, som danner udgangspunkt for den vejledning jeg nu giver virksomheder som jeres, der handler om, hvordan de danner fundamentet for produktivitet og lavt sygefravær, når frugtkurve og fitnesskort fejler.

Jeg er uddannet i både sundhedsfremme og yoga, og kombinationen af denne akademiske og praktiske tilgang hjælper mig til at kunne tilbyde de bedste løsninger.

Desuden styrer jeg et sundhedsprojekt i Region Syddanmark, hvor jeg faciliterer medskabelse med de parter, interventionen skal virke for. Her samarbejder jeg med Syddansk Universitet med henblik på at skabe succesfuld implementering med langvarig effekt, hvilket går helt i tråd med min måde at arbejde med sundhedsinterventioner.

Herunder kan du se de koncepter, jeg inddeler mine ydelser i:

Empower your people

Et oplæg for dig som leder, der gerne vil vide mere om, hvordan du kan skabe en sundhedsfremmende arbejdsplads – og ikke blot forsøge at lave sundhedsfremme på arbejdspladsen

Min vejledning tager udgangspunkt i eksisterende sundhedsfremmeforskning samt mit eget bidrag til dette. Min mission er at formidle sundhedsfremme, der både fjerner individuelt ansvar hos medarbejderne samt det krydspres, du som leder måske befinder dig i, når de sundhedsfremmende briller skal på. Du er ikke forpligtet til efterfølgende videre at benytte netop mine sundhedsfremmetiltag - men det, du hører mig fortælle her, er min anbefalede tilgang og samtidigt den, jeg bruger i mit arbejde.

Fællesskab

Et fundament for effektive sundhedsfremmetiltag

Forskning viser, at følelsen af fællesskab er en af flere afgørende faktorer for, at individuelt målrettede sundhedsfremmende tiltag får en positiv og langvarig effekt. Medarbejdernes mulighed for at tage magt og kontrol over egen situation og dermed handle aktivt i forhold til egen sundhed udspringer af sociale processer. Jeg kan hjælpe med konkrete yogaøvelser, der øger samhørigheden blandt medarbejderne.

Trivsel

Bedre fysisk og mental trivsel

Jeg arbejder ikke med one-size-fits-all, fordi der er meget stor forskel på, om medarbejdernes job er fysisk eller mentalt udfordrende – og på hvilke måder. I min værktøjskasse er adskillige forskellige yogateknikker. Jeg rådgiver forud for tiltaget i vigtige elementer for en langvarig effekt af dette sundhedsfremmende tiltag.